ATE Asocio de Terkulturis­toj Esperantistaj

Nia agado en Benino

Cyprien Guiya kaj Athanase Eke

Saluton karaj legantoj!
Ni salutas vin el Benino. Ni invitas vin legi nian skribaĵon. Ni estas Guiya Cyprien kaj Eke Athanase, ni estis lernantoj el mezgrada lernejo, kie ni havis la ŝancon lerni Esperanton, danke al s-ro Latifou Gbadamassi, la nuna prezidanto de ABeE, la Landa Esperanto-Asocio de Benino. Post nia sukceso en la unua universitata diplomo (scienca diplomo), ni pasi­iĝis pri agronomio (agrikulturo, bredado…).
La kialoj de nia pasio al agro­nomio estas: multaj personoj ne plu interesiĝas pri tio, kaj oni ne povas vivi sen agrikulturo, ĉar manĝo es­tas grava bezono. Oni ankaŭ devas konsideri, ke la popoloj kreskas, do ili pli bezonos manĝaĵojn; kaj finfine ni volas krei nian propran laborposte­non kaj entreprenon.

Tiam ni ekigis niajn studojn en tiu fako. Dum niaj studoj multaj profesoroj instruis al ni kiel plialtigi la produktokapablon per kemiaĵoj por fariĝi riĉaj. Tamen ni bone scias, ke uzado de tiuj kemiaĵoj estas dan­ĝera ne nur por la homoj, sed ankaŭ por la medio, ĉar ili detruas la naturon. Malmultaj el ili kontraŭ­staras tiun ideologion, kiu influas eĉ kelkaj el ni.
Pro tio ni decidas konigi tiujn dan­ĝerojn kaj konsili homojn pri ekologiaj agrikulturo kaj bredado, kiuj estas sekuraj.
Ni volas uzi tiujn konojn por disvastigi Esperanton, ĉar hodiaŭ mul­taj personoj sin demandas, post la lernado de Esperanto, kion oni povas fari per ĝi, krom vojaĝi, interŝanĝi frate kaj amike. Laŭ ni ili pravas, ĉar per la angla, franca, germana… lingvoj oni povas esperi laborpostenon.
Por solvi tiun problemon, ni pen­sas, ke kreado de laborpostenoj per Esperanto povas fari, ke multaj personoj interesiĝos pri ĝi. Tiel oni povas pagi la lernadon de Esperanto kiel de aliaj lingvoj (ekzemple, la angla lingvo).
Estas pro tio, ke ni jam komencis la projekton ATE: Asocio de Terkulturis­toj Esperantistaj, kiu interesas mul­tajn homojn, samlandanojn kaj ekster­landanojn.

Ekzemple, Arlain la kongolan­dano, kiu estas kontenta pri la konsiloj, kiujn ni donis al li pri la biologia lukto.

Por fini ni dankas:
Dion, kiu donas al ni ideojn; ĉiujn, kiuj kuraĝigas nin, s-ron Adjé Adjévi, kiu konsilas al ni konigi tiun ideon dum la trejnado (TEJO-seminario en Koto­nuo, oktobre 2016), s-inon Mireille, Emi­le Malanda… kaj aliajn, kiuj volas, ke tiu ideo efek­tiviĝu, Cédric Marchal, anon de TEJO, kiu ĉiam demandas, kiel evoluas la projekto, sen forgesi Bernard Gnancadja, la prezidanton de BoJE (benina sekcio de TEJO).
Ni dankas ĉiujn, kiujn ni ne povas nomi… Dio benu vin….

Por fini ni dankas:
Dion, kiu donas al ni ideojn; ĉiujn, kiuj kuraĝigas nin, s-ron Adjé Adjévi, kiu konsilas al ni konigi tiun ideon dum la trejnado (TEJO-seminario en Koto­nuo, oktobre 2016), s-inon Mireille, Emi­le Malanda… kaj aliajn, kiuj volas, ke tiu ideo efek­tiviĝu, Cédric Marchal, anon de TEJO, kiu ĉiam demandas, kiel evoluas la projekto, sen forgesi Bernard Gnancadja, la prezidanton de BoJE (benina sekcio de TEJO).
Ni dankas ĉiujn, kiujn ni ne povas nomi… Dio benu vin….

Asocio de Terkulturistoj Esperantistaj (ATE)

Celoj

1. Ĝenerala laboro por la Planedo per terkulturado kaj bre­dado, ĝenerala laboro por Esperanto per Esperanto
2. Kreado de laborpostenoj per Esperanto kaj per ter­ku­l­tu­rado kaj bredado
3. Interŝanĝo de spertoj kaj informoj inter terkulturistoj bre­distoj esperantistaj tra la mondo
4. Interŝanĝo de materialoj, semoj, iloj k.s.
5. Restado de iuj membroj ĉe la aliaj (ĉiam kun kontribuo en la kulturadaj kaj bredadaj laboroj)

Paŝoj

1. Cyprien, la motoro de ATE, informas la partopre­nintojn de la TEJO-seminario en Kotonuo oktobre 2016.
2. Kreo de Facebook-paĝo por informi la eblajn membrojn.
3. Kolekto de spertoj ĉe la paro, la tandemo Westermayer (DE) kaj Mramba Simba (TZ).
4. Mirejo Grosjean helpas per siaj multaj kontaktoj, ŝi diskonigas la informon pri la lanĉo.
5. Kreo de Faka Asocio ĉe UEA.
6. Diskonigo de la filmo «Demain» (morgaŭ) de Cyril Dion kaj Mélanie Laurent (2015), de la filmo «Solutions locales pour un désordre global» (Lokaj solvoj por tutmonda malordo) de Coline Serreau, de la filmo pri Wangari Muta Maathai (sub-tekstoj en Esperanto survoje al diskonigo).

Prezento verkita de Mirejo Grosjean, Athanase Eke kaj Cyprien Guyia
(Cyprien Guiya kaj Athanase Eke estas studentoj pri agrikulturo
en la nordo de Benino, kaj esperantistoj)
Kotonuo, 2016-10-05

https://revuoesperanto.org/afriko_brilas_1

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s