Pacan Paskon al Vi ĉiuj!

Estimataj samideanoj, karaj amikoj!

Pasko estas jam proksime. Pasko estas la plej alta festo de la kristanoj. Ili festas, ke komencis nova epoko post la releviĝo de sia sinjoro Jesuo Kristo, Princo de la Paco.

La Biblio rakontas jenan:

„Kaj jen Jesuo renkontis ilin, dirante: Saluton. Kaj alveninte, ili ekprenis liajn piedojn kaj adorkliniĝis al li. Tiam Jesuo diris al ili: Ne timu; iru, diru al miaj fratoj, ke ili foriru en Galileon, kaj tie ili min vidos.“ (Mateo 28:9,10)

„Pacan Paskon al Vi ĉiuj!“ weiterlesen

Resumo post la unuaj tri monatoj

emblemo de BOJE

Estimataj membroj, karaj amikoj de BOJE,

antaŭ tri monatoj, nova estraro komencis labori. La plej multaj estraranoj devis unue lerni, kiel gvidi organizaĵon. Bedaŭrinde, ni ricevis nenian subtenon fare de la antaŭa estraro. Pro la mankantaj spertoj, ni estis subtaksintaj la problemojn pro diversaj loĝlokoj de la estraranoj, la ne sufiĉe bonan teĥnikan ekipaĵon kaj … ĝenerale mankantan monon.

Pro tio ni ankoraŭ laboras tre zamenhofece, do kun nur papero kaj krajono; ni uzas dankeme helpon fare de kelkaj amikoj kaj faras anstataŭ grandajn nur malgrandajn paŝojn. Nia engaĝo por Esperanto ofte helpas tamen trovi bonajn solvojn. „Resumo post la unuaj tri monatoj“ weiterlesen

Libroj en bona Esperanto por Afriko

Mi forsendis petleterojn pri libroj en bona Esperanto al kelkaj asocioj.

La Biblio

La Biblio, eldonita de KAVA-PECH

Pri La Sankta Biblio – Malnova kaj Nova Testamentoj tradukitaj el la originalaj lingvoj fare de L. L. Zamenhof kaj Brita kaj Alilanda Biblia Societo – al:

  1. Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE)
  2. Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI)

Estimataj gesamideanoj!

Mi subtenas kelkajn Afrikajn samideanojn laŭ miaj (limigitaj) ebloj. Mi estas ankaŭ retejestro de la retejo de BOJE – Benina Organizaĵo de Junaj Esperantistoj, ĉar estas ankoraŭ ne eble administri la retejon rekte el Benino per la teĥnika ekipaĵo de BOJE.

Pro mankantaj lerno-libroj kaj aliaj libroj en bona Esperanto, la lingva nivelo de multaj Esperantistoj (lernantoj) estas ne tre alta. Eĉ estraranoj kaj tiel-nomataj instruistoj faras gravajn erarojn. La estraro de unu el la Afrikaj landaj sekcioj ekzemple disvastigis tekston de sia nova statuto kun kelkdek-duaj eraroj.

Mi atentigis almenaŭ la kristanajn samideanojn al la teksto de La Biblio kiel ekzemplo de bona, imitinda Esperanto. Sed la plej multaj el ili havas nek sufiĉe bonan poŝo-telefonon nek monon por viziti retkafejon por legi La Biblion en TTT. Kaj la ĝenerala konekto al TTT estas ofte malbona en Afriko.

Ĉu Vi havas eblon donaci kelkajn (aŭ pli multajn) presitajn librojn La Biblio en Esperanto al kluboj, projektoj kaj aliaj komunumoj en Afriko? Vi certe helpus la Esperantistojn kaj la kristanojn. Anticipan dankon!

Mi ĉiam pretas respondi ĉiujn Viajn eblajn demandojn.

Amikece kaj servo-prete!

„Libroj en bona Esperanto por Afriko“ weiterlesen

Verdaj Legomoj plibeligas la mondon

Membroj de la klubo Verdaj Legomoj (Asocio de Terkulturistoj Esperantistaj – ATE) kaj aliaj studentoj purigis la ĉirkaŭaĵon de la universitato de Kétou.

La kvalito faras la diferencon

Mi ŝatas prezenti nian projekton en la loko Kodji kadre de la Esperanto-movado.

Ni fondis novan klubon nomitan La Kvalito Diferencas, la unuaj membroj estas KAKPO Sonade, KAKPO Vihou, SADOHOUNDE D. Joseph kaj SADOHOUNDE Norbert.

Niaj komunaj celoj estas;

  • daŭrigi la instruadon de Esperanto per kursoj en Kodji kaj aliloke en Benino,
  • instigi krei kromajn klubojn kaj
  • rearbigi nian vilaĝon Kodji.

„La kvalito faras la diferencon“ weiterlesen

El prelego elkreskas novaj kluboj

2018-02-25 El prelego elkreskas novaj kluboj 01S-ano Laïfo Kami Innocent ETEKA, estrarano de BOJE, estis invitintaj unu semajno antaŭe lernantojn de mezgradaj lernejoj al prelego pri Esperanto en la Nord‘-Beninan urbon Kandi.

Je la 24-a de Februaro organizantoj kaj gastoj renkontis en Businesse Promotion Center – BPC pri:

Première édition de la tournée national des jeunes Espérantistes Béninois pour la promotion de la langue universelle Esperanto. „El prelego elkreskas novaj kluboj“ weiterlesen

klubo Arigbo

Mi estis petinta s-anon Mechak EZIN informi iomete pri la klubo Arigbo en Glazoué. Jen lia afabla respondo:

klubestro Mechak EZIN

klubestro Mechak EZIN

Granda estas mia ĝojo skribi al vi hodiaŭ por klarigi mian pozicion.

Kiel Latifou GBADAMASSI jam diris al vi, mi estas unu el viaj samideanoj en Benino, kiu malkovris Esperantan lingvon en la jaro 1996, kaj mi povis fari ion por disvastigi la lingvon tra la centro de mia lando. Multe da gelernantoj malkovris la lingvon dank‘ al mi kiel ilia instruisto. Sed ĉar la lingvo ne estas oficiala, multaj lernejestroj ne facile akceptis, ke mi instruas la lingvon al siaj gelernantoj. Sed dank‘ al Zamenhof, mi sukcesis instrui ĝin al multaj gelernantoj, inter ili la nuna sekretario de BOJE.

Nun mi gvidas la klubon Arigbo en Glazoué, sed ni vivas ne ĉiuj samloke. Kelkaj klubanoj vivas malproksime for, kaj aliaj estas najbaroj de mi. La grupo renkontas marde kaj ĵaŭde inter 20a horo 30 kaj 21a horo 30. Ni alprenas la lingvon. La klubanoj nomiĝas: Iboukoun Alex, Oreofe Brigitte, Bayefouni Dimitri, Christian Ezin, Roselyn Ezin, Toyin Florentine, Kosi Fulgence, Gbemi Gilbert, Akotchaye Hyacinthe, Blaise N’koberou, Comlan Timothée, Ayelodjou William. „klubo Arigbo“ weiterlesen