Kelkaj rimarkoj pri la BEA-BOJE-kunsido en Cotonuo

Mi legis kun intereso la raporton pri la kunsido en Cotonuo inter estraranoj de BEA kaj BOJE. (ĉi tie)

  • Sole BOJE mem, do la membraro kadre de asembleo, povas dekreti, kio estas BOJE. La enhavo de la statuto de alia organizaĵo ne gravas. Se BOJE akceptus tion, ĝi estus junulara sekcio de du Beninaj landaj asocioj, kaj ABeE kaj BEA.
  • Mi kiel prezidanto de BOJE neniam konsentis proponon fare de iu pri memstareco; mi estis ĉiam konvinkita, ke BOJE estas memstara asocio.
  • Ne estas necese skribi en statuto: BOJE estas memstara asocio. Sufiĉas, ke BOJE plenumas ĉiujn kondiĉojn de tia organizaĵo.
  • „Organisation non gouvernementale“ priskribas rilaton al la ŝtato, ne al aliaj organizaĵoj.
  • BOJE estas landa sekcio de TEJO, ankaŭ tio estas ne skribite en la statuto de BOJE.
  • Nek estraro nek aliaj estraranoj rajtas kunvoki asembleon de BOJE, vidu n-ron 3.2 de la statuto:

„Kelkaj rimarkoj pri la BEA-BOJE-kunsido en Cotonuo“ weiterlesen

Karaj junaj amikoj en Afriko!

Estimataj samideanoj, karaj junaj amikoj en Afriko!

antaŭ-homojAfriko estis la lulilo de la homaro. La unuaj homoj naskiĝis en Afriko. La homaro disvastiĝis de Afriko tra la tuta mondo. La homoj fondis tribojn, popolojn kaj fine ŝtatojn. Foje ili vivis pace, foje ili militis unu kontraŭ la alia. Pro nutraĵo, pro virinoj, pro trezoroj. Venkitaj malamikoj fariĝis sklavoj.

En Afriko ekzistis grandaj, potencaj regnoj. Unu el ili en Benino. Sed la scio pri tiuj regnoj estas tre malmulte, ĉar en Afriko mankis skriba historio. Ankaŭ tiuj regnoj batalis unu kontraŭ la alia. La reĝoj subpremis kaj ekspluatis siajn popolojn – unu pli, la alia malpli multe. „Karaj junaj amikoj en Afriko!“ weiterlesen

Afriko-Tago

18952651_1841143859472001_8853641788855741317_nAfriko-Tagon oni celebras ĉiujare je la 25a de Majo okaze de la fondo de la Organizaĵo por Afrika Unueco (OAU) en 1963. OAU estis la antaŭa organizaĵo de la nuna Afrika Unio, fondita en 2001.

Je la 25a de Majo 1963, 30 Afrikaj ŝtatoj subskribis komunan ĉarton en Addis Abeba, Etiopio.

En kelkaj Afrikaj landoj, Afriko-Tago estas festotago, sed ne en Benino.

Ĉu BOJE celebru Afriko-Tagon? Se jes: kiel?


Ĉiu rajtas kopii kaj publikigi ĉi tiun tekston, sed sub la kondiĉoj, ke (1-e) oni informas pri la aŭtoro (la tuta nomo) kaj la fonto de la teksto (retejo de BOJE – Benina Organizaĵo de Junaj Esperantistoj) kaj ke (2-e) ni ricevas koncernan informon al boje.asocio.benina@gmail.com. Publikigi citaĵojn estas nur permesite, se ili ne falsas la ĝeneralan enhavon de la teksto.