Emblemo por BOJE

Je la 5a de Marto alvenis vere surpriza kaj ĝojiga retmesaĝo:


BOJE_500pxSaluton al ĉiuj!

Mi estas Ariel, komunikisto de TEJO – Tutmonda Esperantista Junulara Organizo. Ni rimarkis, ke BOJE – Benina Organizaĵo de Junaj Esperantistoj, ne havas oficialan emblemon. Mi kredas, ke estas grave, ke organizaĵoj donu bonan kaj profesian bildon, do mi kreis emblemon por vi. Mi uzis la kolorojn de la flago de Benino kaj la formon de via lando. Mi sendas al vi vektoran version kaj ankaŭ en PNG, tiel vi povas uzi ĝin por viaj informiloj, retejoj, paĝoj. Mi esperas, ke vi ŝatos ĝin! 🙂

Dankon kaj bonan laboron!
Ariel Palmer (Ariel Giorgio Nikolov)
TEJO-teamo „Emblemo por BOJE“ weiterlesen

Étudiants bien-aimés, chers amis!

2018-03-04 Estimataj studentoj, karaj amikojBOJE Benina Organizaĵo
de Junaj Esperantistoj

Estimataj studentoj, karaj amikoj,

inter la junaj esperantistoj de Benino estas multaj studentoj. Kelkaj el ili estas observantoj, aliaj estas batalantoj kontraŭ la malrespekta konduto kaj la malicaj decidoj fare de la ŝtataj instancoj.

Kial la estraro de la universitato, kial la prezidanto de Benino ne staras ĉe la flanko de la viktimoj? Ĉu ili forgesis, kiu morgaŭ plue konstruos Beninon? La hodiaŭa junularo!

Kia fia respondo de la ŝtato sendi ege armitajn policistojn kontraŭ protestantoj? „Étudiants bien-aimés, chers amis!“ weiterlesen

Striko de la junaj studentoj en Benino

La striko de la junaj studentoj en Abomey Calavi de Université d’Abomey Calavi komencis, ĉar oni ne elpagis stipendiojn kaj decidis eĉ tute malaperigi la stipendiojn por la junuloj.

Je la 2-a de Marto 2018 studentoj kaj polico fine koliziis.

La ĉefo de la universitata fako de historio kunvokis provokante la studentojn al ekzameno, kvankam 96-horoj-daŭra striko sur la kampuso estis decidinta. „Striko de la junaj studentoj en Benino“ weiterlesen

Studento-protestoj en Cotonou

Laŭ informoj de samideano, la konflikto inter studentoj de l’Université d’Abomey Calavi (UAC) en Cotonou kaj la polico akriĝas. La studentoj protestas jam monatojn kontraŭ la malbona edukado en Benino. Prezidanto Patrice TALON silentas anstataŭ peri inter la frontoj.

Studento-protestoj en Azové 06

protesto-manifestacio de studentoj de UAC

La striko en la universitato komencis origine pro parta nuligo de stipendioj en Oktobro 2017. La studentoj ne aprobis tion. „Studento-protestoj en Cotonou“ weiterlesen

Interŝanĝo de spertoj kun s-ano Privas TCHIKPE

Je la sabato, 17-a de Februaro 2018, estraranoj de BOJE vizitis s-anon Privas TCHIKPE. Li estis unua esperantisto en Benino. Li akceptis la junajn esperantistojn en sia oficejo en Kotonuo en Esperanto-Domo. S-ano TCHIKPE estas konsilanto (estrarano) de Benina Esperanto-Asocio (BEA).

La ĉeestantoj interparolis pri diversaj temoj, kaj s-ano TCHIKPE, spertulo, donis amase konsilojn. Dum la konversacio li demandis:

Jen via Agadplano, vi pretas labori. Sed kiel vi plenumos tion sen mono?

„Interŝanĝo de spertoj kun s-ano Privas TCHIKPE“ weiterlesen

Karaj junaj amikoj en Afriko!

Estimataj samideanoj, karaj junaj amikoj en Afriko!

antaŭ-homojAfriko estis la lulilo de la homaro. La unuaj homoj naskiĝis en Afriko. La homaro disvastiĝis de Afriko tra la tuta mondo. La homoj fondis tribojn, popolojn kaj fine ŝtatojn. Foje ili vivis pace, foje ili militis unu kontraŭ la alia. Pro nutraĵo, pro virinoj, pro trezoroj. Venkitaj malamikoj fariĝis sklavoj.

En Afriko ekzistis grandaj, potencaj regnoj. Unu el ili en Benino. Sed la scio pri tiuj regnoj estas tre malmulte, ĉar en Afriko mankis skriba historio. Ankaŭ tiuj regnoj batalis unu kontraŭ la alia. La reĝoj subpremis kaj ekspluatis siajn popolojn – unu pli, la alia malpli multe. „Karaj junaj amikoj en Afriko!“ weiterlesen

Cyprien Guiya

Esperanto servu al la homoj, kaj la homoj uzu Esperanton por krei pli bonan mondon. La homoj kaj la homeco staru en la mezo! Pro tio mi ŝatas prezenti kelkajn homojn el la junaj esperantistoj.

Cyprien Guiya»Mi estas Cyprien GUIYA, mi naskiĝis je la 20a de Majo 1996 en Azove. Mi estas studento de Nacia Agrokultura Universitato (UNA) de Benino. Mi esperantistiĝis inter 2006 kaj 2007 en la mezgrada lernejo 1 de Azove. Dank‘ al tio (lerni Esperanton), mi povis partopreni kelkajn esperantistajn eventojn, inter alie Scio Sen Bariloj (SSB), la 5-an Afrikan Kongreson, AMO-seminarion en Togolando  kaj tri malsamajn kunvenojn kadre de la projekto AEJK.« (fonto: TEJO-Benino)

„Cyprien Guiya“ weiterlesen

Agadprogramo 2018

la nova estraro 01 edit

la nova estraro

Celante pligrandigi la Esperanto-familion en Benino, la estraro de BOJE decidis jenan:

  • sciigi la (aktivajn) junajn esperantistojn en Benino
  • revivigi malnovajn kaj krei novajn klubojn
  • viziti la (aktivajn) klubojn tra la lando
  • varbi (informi) pri Esperanto en la ŝtata universitato
  • organizi kafo-klaĉojn kaj karavanojn en diversaj lokoj dum la ferioj kaj libertempo
  • okazigi ludojn en la baza lernejo Jules Verstraeten en Kodji (Esperanto-lernejo)
  • aranĝi Zamenhof-tagon en Decembro

„Agadprogramo 2018“ weiterlesen