Agadprogramo 2018

la nova estraro 01 edit

la nova estraro

Celante pligrandigi la Esperanto-familion en Benino, la estraro de BOJE decidis jenan:

  • sciigi la (aktivajn) junajn esperantistojn en Benino
  • revivigi malnovajn kaj krei novajn klubojn
  • viziti la (aktivajn) klubojn tra la lando
  • varbi (informi) pri Esperanto en la ŝtata universitato
  • organizi kafo-klaĉojn kaj karavanojn en diversaj lokoj dum la ferioj kaj libertempo
  • okazigi ludojn en la baza lernejo Jules Verstraeten en Kodji (Esperanto-lernejo)
  • aranĝi Zamenhof-tagon en Decembro

„Agadprogramo 2018“ weiterlesen