Kondolenco

kondolencoTre estimata s-ano Laïfo Kami Innocent Eteka! Kara amiko!

En Via granda malfeliĉo, kian konsolon ni povus doni al Vi? … Longe ni ŝanceliĝis inter-rompi per niaj vortoj Viajn malĝojajn pensojn, malgraŭ niaj plej sincera amikeco kaj profunda ĉagreno, kiun kaŭzis al ni Via perdo.

Tamen, se iu povas konsoli Vian malĝojon, certe tion povas fari la konvinko, ke ĝin partoprenas ni ĉiuj, kiuj konas, amas kaj estimas Vin.

Ho ve! Nia kara amiko, Via patro tro subite forlasis Vin, sed ĉu ni ĉiuj ne devos sekvi lin pli aŭ malpli baldaŭ? …

Kuraĝon kaj zorgu pri Via sano. Estu certe pri plej sincera simpatio de Viaj amikoj.

Akceptu koran manpremon,

en la nomo de la tuta redaktantaro
Andreas J. PENK


Je la hodiaŭa tago, nia amiko, samideano kaj redaktanto de ĉi tiu retejo Laïfo Kami Innocent Eteka perdis subite, sen antaŭa malsano, sian amatan patron.

El prelego elkreskas novaj kluboj

2018-02-25 El prelego elkreskas novaj kluboj 01S-ano Laïfo Kami Innocent ETEKA, estrarano de BOJE, estis invitintaj unu semajno antaŭe lernantojn de mezgradaj lernejoj al prelego pri Esperanto en la Nord‘-Beninan urbon Kandi.

Je la 24-a de Februaro organizantoj kaj gastoj renkontis en Businesse Promotion Center – BPC pri:

Première édition de la tournée national des jeunes Espérantistes Béninois pour la promotion de la langue universelle Esperanto. „El prelego elkreskas novaj kluboj“ weiterlesen

Prelego en Nord‘-Benino

Kune kun s-anoj Mahugnon Mireille HOUNKPE kaj Cyprien GUIYA, mi prelegos pri Esperanto. La aŭskultantoj estas junuloj en Nord‘-Benino. Kompleta raporto sekvos.

Ni volonte komunikus kun esperantistoj dum la okazaĵo, per Facebook, Skype kaj WhatsApp. Inter la 10a kaj 11a horo.

Informu bonvole nin, se vi pretas babili kun ni kaj niaj gastoj. Anticipan dankon!

via Laïfo Kami Innocent Eteka

prelego en Nord-Benino