Esperanto en Afriko

rubando Esperanto en Afriko

»Esperanto en Afriko – Oficiala bulteno de la Afrika Komisiono de UEA«, n-ro 34 (2018:1)

»Esperanto en Afriko – Oficiala bulteno de la Afrika Komisiono de UEA«, n-ro 34 (2018:1), publikigis artikolon »BOJE elpaŝis publike pri Esperanto en Benino«, citaĵo el nia retejo, artikolo de la 26a de Februaro 2018 de nia aŭtoro s-ano Laïfo Kami Innocent ETEKA, origina titolo: »El prelego elkreskas novaj kluboj« (ci tie).

Bedaŭrinde, la responsa redaktanto de »Esperanto en Afriko«, s-ano Adjévi ADJÉ, kontraŭe al ĝenerala konduto forgesis informi pri la fonto de la teksto.

L’actualité Politique et autres dans le monde

Post Malferma Letero (ĉi tie) okaze de striko de Beninaj studentoj, BOJE ricevis jenan mesaĝon:

Wolf-Gan TOBOEGOUN

Wolf-Gan TOBOEGOUN, de L’actualité Politique et autres dans le monde

de »L’actualité Politique et autres dans le monde« (Facebook)
je la 5a de Marto 2018

»Nous sommes de coeur avec vous dans la lutte aussi noble qu‘ elle est pour tout béninois«

(Ni zorgas kun vi en la lukto tiel nobla kiel por ĉiuj beninanoj.)

S-ro Wolf-Gan TOBOEGOUN estas verkisto en Benino kaj vivas en Abomey-Calavi; lia profilo en Facebook: ĉi tie

Albert Adndji Officiel

Post Malferma Letero (ĉi tie) okaze de striko de Beninaj studentoj, BOJE ricevis jenan mesaĝon:

Koffi Albert ADANDJI

Koffi Albert ADANDJI, de Albert Adndji Officiel

de »Albert Adndji Officiel« (Facebook)
je la 5a de Marto 2018

»ok. même si les organes de presse béninoise sont facinées par le pouvoir d’argent, nous autres nous chanterons de plus haut possible les malversations qui s’accumulent dans notre pays. pitié, notre jeunesse est abandonnée pour nos dirigeants mafieux.«

S-ro Koffi Albert ADANDJI estas ĵurnalisto en Benino kaj vivas en Abomey-Calavi; lia profilo en Facebook: ĉi tie

Sennaciulo (organo de SAT)

La organo de la mondvasta Esperanto-organizaĵo SAT, »Sennaciulo«, petis la permeson surpaperigi artikolojn el nia retejo.


emblemo de SAT-kongreso 1952

emblemo de SAT-kongreso 1952

Je la 14a de Marto 2018 alvenis jena retmesaĝo:

Dankon, Andreo, pro via atentigo.

Unuavide, ŝajnas al mi plej konvene, se kalkuli longe-perspektivan efikon, publikigi en Sennaciulo artikolo(j)n el tiu retejo apud la financa helpopeto, kiun vi proponas.

Ĉu ni rajtas surpaperigi tiujn tekstojn kaj bildojn?

Altestime,
Pedro Sanz

S-ano Pedro Sanz estas membro de la redaktoskipo (redaktantaro) de »Sennaciulo – Oficiala organo de Sen-nacieca Asocio Tutmonda«. „Sennaciulo (organo de SAT)“ weiterlesen

STUDIO – radio-televido en Esperanto

La projekto »STUDIO – radio-televido en Esperanto« atentigas en ĝia paĝo »Afrika-radio-tv« pri nia retejo. (ĉi tie) Dank‘ al s-ro Roberto Poort, samideano el Las Vegas, Usono, kaj redaktanto de la STUDIO-retejo, ni ricevis koncernan informon.

Vizitu ĝin, traserĉi ĝin kaj ĝuu la multajn buntajn facetojn de tiu projekto!

„STUDIO – radio-televido en Esperanto“ weiterlesen